Để hấp dẫn người mua, chủ đầu tư phải chủ động và chân thành

.
Để hấp dẫn người mua, chủ đầu tư phải chủ động và chân thành Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn