Cá nhân chưa có chứng chỉ hành nghề được phép tham gia hoạt động đấu thầu?

.

Độc giả Lê Thanh Trung (tỉnh Quảng Nam) đặt câu hỏi như sau: Tính đến thời điểm ngày 8/1/2018, Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ mới tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu được 4 đợt trên toàn quốc, với khoảng trên dưới 500 người được cấp chứng chỉ hành nghề; trong khi số người cần có chứng chỉ hành nghề và đang hoạt động liên quan đến đấu thầu thì có hàng trăm nghìn người.

Tôi muốn hỏi, những người chưa được cấp chứng chỉ hành nghề (thậm chí có nhiều địa phương chưa có người nào được cấp chứng chỉ) thì theo quy định Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT có phải dừng lại hay không? Tại sao không điều chỉnh nội dung Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT cho phù hợp với thực tiễn?.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 26/4/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 2683/BKHĐT-QLĐT gửi các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu, trong đó đã liệt kê đối tượng phải có và không phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Văn bản nêu trên được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn/, đề nghị ông Trung tra cứu Văn bản số 2683/BKHĐT-QLĐT theo địa chỉ nêu trên để nghiên cứu, thực hiện.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn