Chưa nhận chứng chỉ hành nghề, được tham gia công tác đấu thầu?

.

Độc giả Nguyễn Thị Tố Như (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đặt câu hỏi như sau: Theo tôi tham khảo Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì "Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu".

Nhưng đến giữa năm 2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới tiến hành tổ chức thi sát hạch và do số lượng thí sinh đăng ký thi trên toàn quốc quá nhiều dẫn đến việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ không kịp thời. Đến nay cơ quan chúng tôi chuẩn bị triển khai đấu thầu một số dự án nằm trong kế hoạch của tỉnh giao, nhưng các nhân viên đã thi sát hạch vẫn chưa có chứng chỉ.

Vậy cho tôi hỏi, chứng chỉ đấu thầu đã được cấp trước đó có còn hiệu lực không? Nếu có quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu mà đã được UBND tỉnh phê duyệt thì cơ quan chúng tôi triển khai tổ chức đấu thầu dựa trên các chứng chỉ đấu thầu đã được cấp trước đó của các nhân viên để thành lập tổ chuyên gia có được xem là hợp lệ không? Nếu không hợp lệ thì có hướng giải quyết nào khả thi (vì đây là tình hình vướng mắc chung trong công tác đấu thầu đối với các đơn vị tư vấn trên cả nước đang cần tìm hướng giải quyết)?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 26/4/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 2683/BKHĐT-QLĐT gửi các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu, trong đó đã liệt kê đối tượng phải có và không phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Văn bản nêu trên được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn/, đề nghị bà tra cứu Văn bản số 2683/BKHĐT-QLĐT theo địa chỉ nêu trên để nghiên cứu, thực hiện.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn