Gói thầu bảo trì Quốc lộ 3 mới: Lo ngại chìm xuồng do chủ đầu tư giải thể từ ngày 1/10

.

Viện lý không chuẩn

Theo thông tin của Báo Đầu tư, vào giữa tuần trước, Ban Quản lý dự án 3 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đã có Văn bản số 2270/QLDA3 - KTKH gửi Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) giải đáp ý kiến của nhà thầu này về kết quả đấu thầu gói thầu số 2 - công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên hạng mục Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên (giai đoạn I), 2 nhánh lên xuống nút giao Thịnh Đán, tuyến tránh TP. Thái Nguyên (km 62+200 - km 70 +700) và hệ thống điện Dự án Tuyến tránh Thái Nguyên trong giai đoạn từ ngày 1/7/2018 đến ngày 31/12/2020 (Gói thầu bảo trì Quốc lộ 3 mới).

Khai thác và đảm bảo vận hành trên Quốc lộ 3 mới có thể bị ảnh hưởng do gói thầu bảo trì Dự án này bị trục trặc.
.

Tại Văn bản số 2270, sau khi dẫn chiếu 3 điểm (g, h, k), khoản 1, Điều 12, Luật Đấu thầu 2013, ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Ban quản lý dự án 3 khẳng định, tổng thời gian thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu thực tế gói thầu số 2 là 92 ngày, nên vẫn nằm trong giới hạn tổng thời gian từ ngày mở thầu đến ngày ban hành kết quả phê duyệt theo quy định là 95 ngày.

Bác bỏ giải thích của bên mời thầu, đại diện VECE cho rằng, bên mời thầu đã cố tình giải thích theo hướng bao biện cho vi phạm về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Theo VECE, điểm (g), khoản 1, Điều 12, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) tối đa là 45 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, trường hợp cần thiết có thể kéo dài, nhưng không quá 20 ngày và phải đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Căn cứ theo quy định nêu trên, thời gian đánh giá HSDT không được quá 65 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trên thực tế, việc đánh giá HSDT gói thầu số 2 được bắt đầu từ ngày mở thầu (ngày 22/6/2018 - PV) và kết thúc với 2 mốc thời gian: thời điểm bên mời thầu trình chủ đầu tư danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 2 (Tờ trình số 2146/TTr - BQLDA3) vào ngày 10/9/2018 và thời điểm bên mời thầu trình chủ đầu tư đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2, kèm theo báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính (Tờ trình số 2209/TTr - BQLDA3) vào ngày 18/9/2018.

Nội dung Văn bản 2146/TTr - BQLDA3 ngày 10/9/2018 của Ban Quản lý Dự án 3 không căn cứ vào ý kiến, kết luận của Tổ chuyên gia. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Như vậy, theo VECE tổng thời gian đánh giá HSDT gói thầu số 2 là 89 ngày, chậm 24 ngày, vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật đối với thời gian đánh giá HSDT. Ngoài ra, tiến độ thực hiện dự án đã bị chậm 3 tháng so với kế hoạch và yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT), ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên có liên quan.

“Thời gian đánh giá HSDT và thời gian thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là 2 quy trình khác nhau do 2 đơn vị độc lập thực hiện. Vì vậy, thời gian thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu không thể gộp lại như thông tin trong Văn bản số 2270/BQLDA3 - KTKH”, VECE khẳng định.

Bơ vơ chủ đầu tư

Ngoài vi phạm về thời gian đánh giá HSDT, VECE còn cho rằng, giải thích của bên mời thầu về việc đánh giá nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cũng không xác đáng.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án 3 cho rằng, tại mẫu số 11a của E - HSDT, VECE đã kê khai, đề xuất toàn bộ 187 nhân sự, nhưng hiện nay vẫn đang đảm nhận các vị trí thực hiện công tác quản lý đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong quá trình đánh giá HSDT, Ban Quản lý dự án 3 đã có Văn bản số 2039/BQLDA3 - PID4 ngày 23/8/2018 đề nghị VECE làm rõ việc sẵn sàng huy động nhân sự phục vụ gói thầu trong trường hợp Công ty trúng thầu. Tuy nhiên, theo ông Trường, nhà thầu đã không giải trình, làm rõ, không trình bày phương án, không kèm theo tài liệu chứng minh về việc sẵn sàng huy động nhân sự phục vụ gói thầu số 2.

Bác bỏ giải thích của Ban Quản lý dự án 3, VECE khẳng định, thực hiện yêu cầu của bên mời thầu, ngày 24/8, ứng thầu này đã có Văn bản số 508/VECE - KTKH gửi Quản lý dự án 3 cam kết huy động đủ nhân sự phục vụ gói thầu trong trường hợp VECE trúng thầu. Do trong văn bản của Ban Quản lý dự án 3 không có biểu mẫu (hoặc yêu cầu chi tiết), nên văn bản giải trình của VECE chỉ có nội dung “cam kết sẵn sàng huy động đủ nhân sự trong trường hợp trúng thầu”.

Trong trường hợp trúng thầu, VECE cho biết, việc huy động nhân sự vào gói thầu số 2 hoàn toàn không ảnh hưởng đến công tác khai thác đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây do các vị trí trong Trung tâm điều hành Đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đều được bố trí nhiều số lượng nhân sự hơn yêu cầu để thực hiện công tác đào tạo nội bộ và để chuẩn bị cho việc tham gia các dự án khác của ứng thầu.

Ngoài ra, VECE đã có buổi làm việc với Tổ chuyên gia của Quản lý dự án 3 về nội dung trên đây và Quản lý dự án 3 đã không còn ý kiến thắc mắc gì nữa. Chính vì vậy, ngày 27/8/2018, Ban Quản lý dự án 3 có Văn bản số 2070/BQLDA3 - PID4 gửi Cục Quản lý đường bộ cao tốc kiến nghị phê duyệt danh sách Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu số 2 theo Tờ trình số 1958/TTr - BQLDA3 ngày 13/8/2018 (Tờ trình kiến nghị phê duyệt 2/4 Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: VECE và Liên danh Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng công trình Bắc Nam - Công ty CP Quản lý và đầu tư xây dựng công trình giao thông 238).

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại sau khi văn bên trên được phát hành, ngày 10/9/2018, Ban Quản lý dự án 3 lại tiếp tục phát hành Văn bản số 2146/TTr - BQLDA3, với nội dung phủ nhận văn bản do họ phát hành trước đó 14 ngày, khi cho rằng VECE không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và như vậy, chỉ còn Liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình Bắc Nam - Công ty CP Quản lý và đầu tư xây dựng công trình giao thông 238 vượt qua vòng kỹ thuật. 

“Nội dung Văn bản 2146/TTr - BQLDA3 ngày 10/9/2018 của Ban Quản lý dự án 3 không căn cứ vào ý kiến, kết luận của Tổ chuyên gia. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về đấu thầu”, đại diện VECE khẳng định.

Được biết, bắt đầu từ ngày 1/10, Cục Quản lý đường bộ cao tốc chính thức bị giải thể theo Quyết định 35/2018/QĐ - TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Như vậy, quá trình xử lý các công việc hậu đấu thầu gói thầu số 2 sẽ bị khuyết thành phần quan trọng nhất. Đây là lý do khiến VECE lo ngại vụ việc rất có thể bị “chìm xuồng” nếu như Thanh tra Bộ Giao thông - Vận tải không trực tiếp vào cuộc.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn