Facebook bổ sung lưu trữ đám mây, chia sẻ tin nhắn bằng giọng nói

.

Facebook cho biết, các tính năng trên được bổ sung đầu tiên cho thị trường Ấn Độ, sau đó sẽ phát triển ra các thị trường khác.

Với những thay đổi trong ứng dụng Facebook Camera, người dùng có thể chụp ảnh hoặc quay video bằng camera của Facebook rồi lưu trực tiếp vào tài khoản Facebook của mình. Ảnh và video lưu vào Facebook Camera thì chỉ người sử dụng có thể nhìn thấy.

Facebook cũng bổ sung lựa chọn Audio trong Facebook Camera để chia sẻ các tin nhắn bằng giọng nói, được thực hiện như các đăng tải (thay cho gõ bàn phím, thì ta nói để thiết bị ghi âm).

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn