Thẻ chip nội địa có thể ứng dụng thanh toán trên nhiều lĩnh vực

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn