Ngôi nhà đặc biệt có thể di chuyển đi khắp nơi

.
Nguồn: dothidiaoc.com