Dược Medipharco sẽ phát hành 2,6 triệu cp để sáp nhập công ty Liên doanh

.

CTCP Dược Medipharco (UPCoM: MTP) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sáp nhập cổ phiếu CTCP Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l theo hình thức hoán đổi cổ phần.

Cụ thể, Medipharco sẽ phát hành 2,6 triệu cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu công ty liên doanh do các cổ đông khác nắm giữ theo tỷ lệ hoán đổi 1:1.

Mục tiêu sáp nhập để cơ cấu lại hoạt động của Medipharco, phát huy và tập trung nguồn lực, phát triển thương hiệu sẵn có của Medipharco và liên doanh.

Sau sáp nhập, công ty liên doanh chấm dứt tồn tại, cổ đông liên doanh trở thành cổ đông của Medipharco.

Dự kiến chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 của Medipharco sau sáp nhập gồm doanh thu thuần 900 tỷ, lãi sau thuế 8 tỷ và cổ tức 10%. Vốn điều lệ tăng từ gần 40 tỷ lên 66 tỷ đồng.

CTCP Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, trong đó Medipharco góp 48%. Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa…

Nguồn: ndh.vn